2023-03-22 Paskelbtas naujas taršos mokesčio objektas

Informuojame, kad buvo paskelbtas naujas taršos mokesčio objektas. Tai į aplinkos orą išmesti teršalai iš stacionariųjų taršos šaltinių, kuriems privalomas organinius tirpiklius naudojančio įrenginio įregistravimas.

Kriterijai veiklos vykdytojams, turintiems registruoti organinius tirpiklius naudojančius įrenginius, nustatyti Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, išmetimo ribojimo ir įrenginių registravimo taisyklėse.

Šis mokestis bus taikomas apskaičiuojant ir deklaruojant mokestinio laikotarpio mokestį už aplinkos teršimą nuo 2023 m. Deklaracijos buvo teikiamos tik kitais metais, iki 2024 m. vasario 15 d.

Plačiau: https://aad.lrv.lt/lt/naujienos/nauji-mokescio-moketojai-asmenys-eksploatuojantys-organinius-tirpiklius-naudojancius-irenginius

Kilo klausimų? Susisiekite