2024-02-14 Priminimas įmonėms teikiančioms ataskaitas

Norime priminti, kad įmonės iki atitinkamų terminų (žr. apačioje) turi pateikti aplinkosaugines ataskaitas ir metines deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai.

  1. Atliekų apskaitos metinė ataskaita 

Praėjusių kalendorinių metų atliekų apskaitos metinės ataskaitos, naudojantis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema (GPAIS), pateikiamos Aplinkos apsaugos agentūrai kiekvienais metais iki kovo 1 d.

2. Aplinkos monitoringo metinė ataskaita 

Praėjusių kalendorinių metų monitoringo ataskaitos pateikiamos Aplinkos apsaugos agentūrai per Aplinkos informacijos valdymo integruotą kompiuterinę sistemą (IS AIVIKS), el. paštu ar kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis iki kovo 1 d.

3. Aplinkos oro apsaugos apskaitos metinė ataskaita 

Praėjusių kalendorinių metų aplinkos oro apsaugos apskaitos metinė ataskaita teikiama Aplinkos apsaugos agentūrai per IS AIVIKS iki vasario 15 d.

4. Vandens naudojimo apskaitos ir (ar) nuotekų tvarkymo apskaitos metinė ataskaita 

Praėjusių kalendorinių metų vandens naudojimo apskaitos ir (ar) nuotekų tvarkymo apskaitos metinės ataskaitos pateikiamos Aplinkos apsaugos agentūrai per IS AIVIKS iki vasario 15 d. 

5. Kuro ir iš kurą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaitos ataskaita 

Per kalendorinius metus sunaudoto kuro ir iš kurą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaitos ataskaita pateikiama Aplinkos apsaugos agentūrai elektroniniu būdu, o kai tokių galimybių nėra – raštu iki kovo 25 d.

6. FR0524, FR0523, FR0522, FR0521, KIT708 deklaracijų teikimas Valstybinei mokesčių inspekcijai

Visos deklaracijos dėl mokesčio už aplinkos teršimą pateikiamos iki iki vasario 15 d. 

FR0521- deklaracija dėl mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių;
FR0522 – deklaracija dėl mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių;
FR0523 – deklaracija dėl mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių (AG) atliekomis;
FR0524 – deklaracija dėl mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamosios pakuotės atliekomis;
KIT708 – deklaracija dėl mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir statybinį gruntą.

 Plačiau: https://aad.lrv.lt/lt/naujienos/priminimas-imonems-teikiancioms-ataskaitas/